top of page

Höstutbildningen 2022

Du skickas nu till utvärderingen!
Regler och policys

Kontaktuppgifter

Victor Siljevikdistriktsombudsman: 070-147 90 25

 

Rebecca Nordin Vainiobitr. ombudsman: 076-039 28 44

 

Olof Petersonutbildningsansvarig: 070-520 36 02

 

Schema

Lördag

 

09:00 Incheckning

 

09:45 Utbildningen startar

 

10:00 Talare: Organisationen GAPF

 

11:00 Paus

 

11:15 Talare: Mattias Svensson

 

12:15 Lunch

 

13:00 Talare: Gustav Blix

 

14:00 Paus

14:15 Talare: Negin Azimi

15:15 Fikapaus

 

15:45 Talare: Stefan Olsson

 

16:45 Paus

 

17:00 Talare: Benjamin Dousa

 

18:00 Dagsavslut och praktisk info

 

19:30 Bankett

 

 

Söndag

 

07-09 Frukost

 

09:00 Valbart pass 1 (se din namnbricka)

 

10:15 Paus

 

10:30 Valbart pass 2 (se din namnbricka)

 

11:30 Lunch

 

12:15 Talare: Isabella Löwengrip

 

13:00 Glasspaus

13:30 Talare: Dennis Lindbom

 

14:30 Talare: Johan Norberg

 

15:30 Gemensam avslutning

16:00 Utbildningen avslutas

 

Regler och policys

För att helgen och banketten ska bli så trevlig som möjligt för alla, är det oerhört viktigt att du tar del av och följer de regler och förhållningssätt som gäller:

 

  • Armband som signalerar om man är minderårig eller myndig ska bäras av samtliga deltagare under hela utbildningen. 

  • Namnskyltar ska bäras av samtliga deltagare under hel utbildningen, även under banketten och lördagskvällen. 

  • Det är strikt förbjudet att medta egen alkohol till utbildningen. Vid misstanke om medhavd alkohol kommer deltagaren konfronteras. 

  • Det är strikt förbjudet att under utbildningen förtära alkohol någon annanstans än i hotellets restaurangdel, oavsett ålder på deltagare. 

  • Kansliet ska alltid genomföra stickprov vid minsta lilla misstanke om minderårigt drickande. Distriktsstyrelsen och utbildningsgruppen har skyldighet att informera kansliet vid minsta lilla misstanke om minderårigt drickande. Om en minderårig konfronteras med att konsumera alkohol ska denna medlem stängas av från nästa utbildning med distriktet. Även vårdnadshavare samt MUFs generalsekreterare ska kontaktas och informeras. 

  • Varje medlem ansvarar solidariskt för sitt hotellrum tillsammans med sin(a) rumskamrat(er) och för att gemensamt stå för ersättningen till hotellet om någonting går sönder. 

  • Om kansliet får reda på information om allvarlig karaktär måste man agera på det utifrån vad situationen kräver. Vid misstanke om brott ska polisen alltid kontaktas.

  • Den deltagare som bryter mot utbildningsreglerna kommer stängas av från nästkommande utbildning med MUF Stockholm. 

 

Här finner du även MUFs drog- och alkoholpolicy som gäller under hela helgen. Bryter man mot denna kommer generalsekreteraren kontaktas i syfte att vidta adekvata åtgärder. 

Kontakt
Schema
bottom of page