top of page

Våra viktigaste frågor

För att Sverige ska fortsätta att utvecklas behövs fler jobb, att klimatet värnas och att alla ska kunna känna sig tryggare på gator och torg - oavsett tid på dygnet. 

Trygghet

Sverige ska vara ett samhälle där alla ska kunna känna sig trygga. Ingen ska vara rädd för att gå hem ensam på kvällen, och alla ska kunna vara säkra på att polisen och rättsväsendet genomför sitt arbete.

Jobben

Ska Sverige vara ett öppet och modernt land där alla kan lyckas måste politiken bidra till att göra människor fria och självständiga. Utöver att ett eget jobb är det viktigaste verktyget för att kunna stå på egna ben stärker det egenmakten.

Miljö

Moderaternas miljöpolitik tar hänsyn till marknadsekonomi, forskning, innovation och eget ansvar. Just därför måste ta oss an klimatutmaningarna på ett effektivt, frihetligt och ansvarsfullt sätt.

Trygghet, jobben och miljö är självklart bara tre delar av vår politik. Mer information om vår politik finns här!

bottom of page