top of page

Kampanjer med partiföreningar

Här får du info om hur du kan få poäng för partiförening. Frågor? Kontakta valadministratör Frida på frida.eriksson@moderaterna.se

 
Poänggrundande kampanjer

Du får 10 poäng för följande kampanjer/aktiviteter:

  • Kampanj med partiförening

  • Bemanning av lokal valstuga i 3 timmar (6 timmar ger 20 poäng etc.)

Kalender

Kalender för partiföreningars kampanjer hittar du här. Observera att vissa partiföreningar inte har rapporterat in sina kampanjer. Om du inte ser din partiförenings kampanjer i kalendern nedan, kontakta din förenings valledare och be denne skicka in kampanjschemat till rebecca.nordinvainio@moderaterna.se.

 

Registrera kampanjen för att få poäng

För att få poäng, måste du skicka in att du deltagit på kampanjen till frida.eriksson@moderaterna.se. Bevis på deltagande måste även bifogas, det kan vara en bild från kampanjen (med datum- och tidstämpel), att någon från partiföreningen mejlar in och bekräftar ditt deltagande eller liknande. 

 

MUF Stockholms kampanjschema

Hittar du ingen kampanj i din partiförening? Då har MUF Stockholm alltid ett roligt schema! Schemat skickas ut via SMS varje kväll som gäller för dagen därpå. Registrera dig för SMS-utskicken på bit.ly/valrörelse2022.

Kalender - Partiföreningskampanjer

KALENDER

Kontakt
bottom of page